Landinspektørene Skelstedet I/S

Byggerådgivning

Byggerådgivning - København

Landinspektørerne Skelstedet leverer de informationer, som professionelle rådgivere anvender i forbindelse med projektering af alle former for bebyggelse og byudvikling.

For at sikre en succesfuld proces af en ejendomsudvikling og for at undgå ubehagelige overraskelser er det vigtigt at få landinspektøren med i processen fra begyndelsen. Herved sikres f.eks. at privatretlige servitutter overholdes og at en planlagt bebyggelse kommer til at ligge korrekt i forhold til skel, byggelinier og højdegrænseplaner.

Med vores kendskab til overordnet planlægning, lovgivning, servitutforhold og kvaliteten af forhåndenværende kort kan vi give en byggeproces det bedst mulige afsæt.

Fordrer et projekt udarbejdelse af Lokalplan, kan vi også i samarbejde med den aktuelle kommune klare det.

En særlig kundegruppe er advokater og ejendomsmæglere, der hos os kan få uvildig og relevant information i deres rådgivning af klienter om f.eks. ejendomshandel og muligheder for udvikling af ejendomme, herunder ejerlejlighedsejendomme, andelsbolig ejendomme, erhvervsejendomme og landbrugsejendomme. Opstår der tvister om skelforhold, giver vi uvildig rådgivning og tilbyder om nødvendigt at afholde skelforretninger, der er 1. instans retshandling ved afgørelse af skels beliggenhed.

Som rådgiver for andre er du er velkommen til at kontakte os via telefon eller mail, og som udgangspunkt koster et godt råd ikke noget.