Landinspektørene Skelstedet I/S

Offentlig

Kommuner

Når en offentlig myndighed benytter os til at løse opgaver, opfatter vi det som et tegn på tillid, idet offentlige myndigheder efter vores opfattelse generelt er underlagt etiske principper om uvildighed om hensyntagen til sine borgere.

Når en offentlig myndighed benytter os til at løse opgaver, opfatter vi det som et tegn på tillid, idet offentlige myndigheder efter vores opfattelse generelt er underlagt etiske principper om uvildighed om hensyntagen til sine borgere.

Vi skal som altid varetage kundens interesse så godt som muligt, og vi skal samtidig overfor berørte borgere være den uvildige rådgiver om deres rettigheder i forhold til hvad kommunen ønsker udført.

Eksempler på opgaver, som vi gerne løser for offentlige myndigheder, herunder kommuner er:

  • Matrikulært arbejde i forbindelse med en kommunes erhvervelse eller salg af arealer.
  • Levering af projekteringsgrundlag i forbindelse med byggemodning eller konkrete anlægsopgaver f.eks. institutioner eller skoler.
  • Matrikulær udskillelse af offentlige eksisterende veje.
  • Matrikulær berigtigelse af udvidelse eller omlægning af veje.
  • Rådgivning i forbindelse med ekspropriation, herunder levering af grundlag for ekspropriation.
  • Generel rådgivning til kommunen som grundejer.
  • Udfærdigelse og tinglysning af servitutter.
  • Assistance i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, herunder rådgivning om relationer til privatretlige servitutter.

Man er altid velkommen til at kontakte os via telefon eller mail, og som udgangspunkt koster et godt råd ikke noget.

Læs mere om de matrikulære opgaver vi udbyder.