Landinspektørene Skelstedet I/S

Matrikulære opgaver

Matrikulære - opgaver

Landinspektørerne SKELSTEDET er et af landets ældste landinspektørfirmaer, og har derfor masser af kompetent erfaring. Noget af det arbejde, vi tilbyder baseres på matrikulære opgaver.

Matrikulært arbejde omfatter opgaver i forbindelse med fast ejendom, hvor det i Danmark er fastlagt ved lov, at det skal udføres af en faguddannet landinspektør. Med fast ejendom forstås det i den her forbindelse, at der er tale om et stykke jord, en bygning eller en del af en bygning.

De typiske matrikulære opgaver vores praktiserende landinspektører udfører:

  • Skelafsætning
  • Sammenlægning
  • Ejendomsberettigelse
  • Arealoverførsel
  • Udstykning
  • Vejudskillelse
  • Skelforretning

Ved matrikulære forandringer udarbejdes den nødvendige dokumentation til brug ved registrering af ændringerne i matriklen. Oplysningerne videreføres til et landsdækkende register over fast ejendom, som føres af Kort og Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet.  

Skal du have udført matrikulære opgaver, så ring til Landinspektørerne SKELSTEDET på 45 66 14 11 eller skriv på post@skelstedet.dk. Så kan du få rådgivning og et konkret tilbud på matrikulært arbejde.

Vi tilbyder også rådgivning i forbindelse med hektarstøtte.