Landinspektørene Skelstedet I/S

Landbrug

Landbrugsrådgivning - Sjælland

Har du landbrug som profession eller er du “blot” fritidslandmand tilbyder vi dig en professionel og aktiv rådgivning i forhold til landbrugslovens mange, mærkelige regler og bestemmelser.

Landbrugsrådgiver med mange års erfaring

Med baggrund i erfaringer fra meget et stort antal gennemførte sager og vores bestræbelser på at holde os a jour indenfor landbrugsområdet tilbyder vi dig at være behjælpelig med f.eks.:

  • Mulighederne for erhvervelse af landbrugsejendomme, herunder selskabers erhvervelse – erhvervelse af flere ejendomme, afstandskrav m.m.
  • Rådgivning om landbrugspligt, bopælspligt og uddannelseskrav
  • Arealgrænser for landbrugsejendomme, herunder i forbindelse med uddannelse og erhvervelse,
  • Oprettelse af landbrugsejendomme uden beboelsesbygninger
  • Mulighederne for ophævelse af landbrugsnotering
  • Samdrift og forpagtning af landbrugsejendomme
  • Opførelse af medhjælperbolig/aftægtsbolig
  • Muligheder for anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger
  • Opmåling af marker for hektarstøtte m.v.
  • Beregning af fradragsarealer

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak.