Landinspektørene Skelstedet I/S

Entreprenør

Entreprenør - Nordsjælland

Vi stiller gerne vores mangeårige erfaring med bl.a. afsætning af byggerier vej- og kloakanlæg til rådighed. 

Blandt disse ydelser er:

  • Udarbejdelse af projekteringsgrundlag.
  • Etablering af højde- og planfikspunkter.
  • Fastlæggelse og afsætning af modulnet.
  • Afsætning af enhver art (galger / sikringspæle / søm på betondæk m.v.).
  • Kontrolmåling og dokumentation af udførte arbejder.
  • Servitut- og byggelinieattester,
  • Retablering af skel

Vi bestræber os på at være en hurtig, effektiv og fleksibel samarbejdspartner i alle faser, af vores samarbejde. Hvorfor vi vægter kundens ønsker og den høje kvalitet. Hos Landinspektørerne Skelstedet er vi, som din  entreprenør med mange års erfaring yderst professionelle og varetager kontrolmålinger og dokumentere vores samarbejde samt de udførte arbejdsopgaver under hele forløbet. Vi tilser og foretager også skelretablering, hvis der opstår tvivl om placeringen af skellet i mellem 2 ejendomme, kan vi hjælpe dig med afklaring omkring denne – Uanset om du er bygherre, landmand, privatperson eller offentlig myndighed. Vores fokus er det beskikkelseskrævende arbejde, der indbefatter eventuelle stridigheder, som skel, der skal udløses. Foruden ovenstående tilbyder vi planlægning, jura, kortlægning, informationsteknologi og forvaltning. Vi leverer også de informationer, der anvendes i forbindelse med projektering af alle former for bebyggelse og byudvikling.