Landinspektørene Skelstedet I/S

Byggeherre

Byggeherrerådgivning - København

Skal du til at bygge på en ejendom er det uanset byggeriets størrelse er det altid en god idé at få belyst, hvilke muligheder og begrænsninger din ejendom er underlagt.

Landinspektørerne Skelstedet kan forsyne dig med disse informationer, og vi stiller gerne vores mangeårige erfaring til rådighed uanset om du skal bygge en carport, et palæ eller en erhvervsbygning.

Professionel bygherre i København og omegn

  • Levering af relevant forhåndenværende kortmateriale
  • Opmåling med henblik på detailprojektering
  • Fastlæggelse og afsætning af skel
  • Stedfæstelse og bedømmelse af servitutter
  • Vurdering af muligheder i forhold til den gældende fysisk planlægning
  • Rådgivning i forhold til gældende lovgivning (Planlov, BR08 mv.)
  • Information om muligheder i relation til Ejerlejlighedsopdeling og
  • Gennemførelse af ejerlejlighedsopdeling på ethvert niveau.

Et indledende godt råd koster ikke noget, men kan efterfølgende vise sig at være meget værd, og med det som udgangspunkt ser vi frem til at give dig den bedst mulige professionelle rådgivning og service.