Landinspektørene Skelstedet I/S

Professionel landmåling og rådgivning i Nordsjælland med base i Vedbæk

Landinspektørerne Skelstedet kan føre sin række af ejere helt tilbage til 1845 og er således et af landets ældste landinspektørfirmaer. Firmaet beskæftiger i dag 6-8 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk og Værløse.

Landinspektørene Skelstedet - Vi står altid klar med rådgivning

Hvad enten du er entreprenør, bygherre, landmand, privatperson eller offentlig myndighed, står vi klar til at hjælpe dig med både store og mindre opgaver. 

Som udgangspunkt koster et godt indledende råd ikke noget, men kan derimod danne udgangspunkt for et efterfølgende samarbejde med vores professionelle landinspektører.

Vi beskæftiger 6-8 fuldtidsmedarbejdere på vores kontor i Vedbæk og Værløse

Vi servicerer Nordsjælland

Fokus hos Landinspektørerne Skelstedet er det beskikkelseskrævende arbejde, som for eksempel indbefatter opdeling af ejerlejligheder, og fastsættelse af skel.

Vores landinspektørfirma kan udføre de opmålinger, der kan sætte et punktum i eventuelle stridigheder, som eksempelvis uenighed om skel kan udløse. Ud over opmålinger, bidrager vores landinspektørfirma også i planlægning, jura, kortlægning, informationsteknologi og forvaltning.

Landmåling & rådgivning af høj kvalitet

Vi løser et meget bredt spektrum af sager af såvel matrikulær som teknisk art, og hver enkelt ses som en udfordring til at give kunden professionel rådgivning og bedst mulig løsning af den stillede opgave.

Rådgiver

Vi leverer de informationer, som professionelle rådgivere anvender i forbindelse med projektering af alle former for bebyggelse og byudvikling.

Entreprenør

Vi stiller gerne vores mangeårige erfaring med bl.a. afsætning af byggerier vej- og kloakanlæg til rådighed. Vi bestræber os på at være en hurtig, effektiv …

Bygherre

Skal du til at bygge på en ejendom er det uanset byggeriets størrelse er det altid en god idé at få belyst, hvilke muligheder og begrænsninger din ejendom er underlagt.

Landbrug

Har du landbrug som profession eller er du “blot” fritidslandmand tilbyder vi dig en professionel og aktiv rådgivning i forhold til landbrugslovens mange …

Offentlig

Når en offentlig myndighed benytter os til at løse opgaver, opfatter vi det som et tegn på tillid, idet offentlige myndigheder efter vores opfattelse generelt er underlagt etiske …

Privat

En praktiserende landinspektørs beskæftigelsesområder falder i 2 hovedgrupper, nemlig en matrikulær gruppe og en teknisk gruppe.

Landinspektørfirma som servicerer Nordsjælland med base i Vedbæk

Landinspektørerne Skelstedet tilbyder matrikulære, tekniske og ejendomsjuridiske løsninger, der er udarbejdet med en faglig og høj etisk standard, hvor kvalitet, fleksibilitet og troværdighed har højeste den prioritet i den sagsbehandling, der er en del af den personlige rådgivning, du får hos vores landinspektørfirma.

Vores professionelle landinspektører har gennem årene fået en bred viden om alt fra det matrikulære arbejde til de tekniske opmålinger og afsætninger samt ejendomsjura, planlovsforhold, ejerlejligheder, tinglysning og kortlægning.

Fokus hos Landinspektørerne Skelstedet er det beskikkelseskrævende arbejde, som for eksempel indbefatter opdeling af ejerlejligheder, og fastsættelse af skel.

Vores landinspektørfirma kan udføre de opmålinger, der kan sætte et punktum i eventuelle stridigheder, som eksempelvis uenighed om skel kan udløse. Ud over opmålinger, bidrager vores landinspektørfirma også i planlægning, jura, kortlægning, informationsteknologi og forvaltning.

Kontakt os hvis du har brug for rådgivning fra et kompetent landinspektørfirma.